Forside Dagligliv i Ålum En lille historie om en by og dens brugs
Er du borger i Ålum og omegn, kan du med fordel registrere dig som bruger. Du vil derefter få en mail når der sker noget interessant.En lille historie om en by og dens brugs PDF Udskriv Email

Midt i den grønne Nørreådal ligger Ålum, hvis udvikling har været som de fleste andre danske landsbyers: Engang var det en by, der var mindre end nu, for i udtrækning fyldte den ikke meget, men den var alligevel større end nu, for det summede af liv alle vegne. Folk havde deres arbejde i byen eller i omegnen, og de var til stede og virkede der hele dagen. Nu er landsbyen et sted, man bor, mens arbejde og fritid oftest foregår ”udenbys”.

Engang, og det er ikke mere end en menneskealder siden, var der imidlertid et pulserende liv i Ålum: der fandtes en brugsforening, en købmandsbutik, en bager, en slagter, en kiosk, en skole, en smedje, en skomager og vel sagtens et par håndværkere mere. Smedjen og skolen er for længst borte, og af de mange butikker har kun brugsen overlevet. Strukturforandring kalder man det, og efterhånden som samfundet har forandret sig, har også landsbyerne måtte følge med, og det ville være den rene nostalgi at hage sig fast i fortiden eller ønske den tilbage. Strukturtilpasningen i landbruget er kommet for at blive, og gårdene er i dag industriforetagender, der er ikke mere huser store folkehold og mange børn, og det fællesskab, som kirke, skole og arbejde skabte i de små samfund er for altid borte.

Men vi er alligevel mange, som gerne vil bo på landet og nyde godt af stilheden, den rene luft, den smukke natur og af muligheden for jord og ejendom til rimelige priser. Og jeg tror og håber, at den lille landsby Ålum fortsat vil kunne danne rammen om et sådant lykkeligt samliv mellem mennesker og natur. Og mennesker i mellem. Helt umulig er tanken om at genoplive et fællesskab i det lille samfund ikke, skønt det aldrig bliver på de gamle betingelser, for det er ikke mere et fællesskab, der bygger på nødvendighed, men et fællesskab, der kan dannes af fri vilje og af ønsket om at betyde noget for hinanden og for den by, som vi er fælles om.

I den bestræbelse kan vi alle deltage, nogen kan samle børn og unge til spejder og sport, andre kan arrangere kulturelle oplevelser for alle endda for folk udefra. Og andre arrangementer som f. eks. fælles spisning kan blive små begivenheder, der samler beboerne på en anden og måske endda mere lystbetonet måde end i gamle dage.

Og vi har stadig haft held til at bevare vores gamle brugs, og modsat alle odds synes den at trives. Måske fordi beboerne er trofaste kunder, der forstår, hvad det betyder for et lille samfund at have en butik, hvor man kan mødes og snakke med hinanden om store og små begivenheder og problemer. I gamle dage kunne man købe alt her, lige fra skovle og tøj og træsko og alle andre forbrugsvarer. I dag er udbuddet tilsyneladende mindre, men det er kun tilsyneladende, for faktisk er brugsen i dag mere leveringsdygtig end nogensinde. Enhver kan på Nettorvet.dk bestille snart sagt alt mellem himmel og jord få det leveret frit og hurtigt i brugsen. På den måde stiger brugsens omsætning, og det bliver muligt at skaffe de dagligvarer, der måske ikke ligefrem giver den store omsætning, men som giver beboerne det, de har brug for i hverdagen.

Her følger nu lidt om brugsens historie.

KobmandsHviid
Købmands Hviids forretning ca. 1918 på hjørnet af Gl. Viborgvej og Fussingøvej.

gamlebrugsforening
Den gamle brugsforening ca. 1920


Butikken har ligget på sit hjørne i mere end 90 år. Da foreningen blev stiftet stod der følgende i vedtægterne:
"Enhver myndig mand og kvinde, der bor indenfor foreningens virksomhedsområde, kan bliver medlem uden hensyn til livsstilling eller samfundsopfattelse."

De gamle bestemmelser gælder sikkert endnu. I 1918 blev grunden købt, og af kontrakten kan vi se, at handlen blev foretager af J. Jakobsen, A. Brøndum og N. S. Back. Det er gode ålum-navne, og efterkommerne ses stadig i bybilledet. Prisen for grunden var 1500 kr. og skødet er dateret 12. maj 1918.

Den første uddeler hed Peter Pedersen, og han blev ansat 9. august samme år, men det står hen i det uvisse, hvilken dato brugsen for første gang slog sin døre op. Måske allerede samme efterår, i al fald er det første regnskab revideret i 1919.

Der har ikke været mange uddelere, Henning og Annelise Poulsen er nummer 5 i rækken, så det tyder på en stabil drift og en trofast kundekreds gennem de mange år. I 1961 blev der bygget en ny butik på 90 m2, og den gamle butik blev reduceret til lager. Allerede i 1976 skete den næste store forandring, idet butikkens areal fordobledes, så den nu var hele 180 m2, og der kom nyt lager og en kælder, og der blev etableret fryse- og kølerum. Senere kom der også aircondition. Tankanlægget foran butikken er løbende blevet moderniseret, og i det hele taget er butikken holdt ajour med det nyeste indenfor kassesluser og online tips og lottoanlæg.

Men det vigtigste er måske slet ikke al den moderne teknik, men den menneskelige kontakt, som en tur til brugsen giver en, og det ganske gratis. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange ville savne brugsen, hvis også den en dag skulle bukke under for udviklingen. Men det er dog en udvikling, som beboerne kan forhindre ved stadig at støtte deres egen butik med daglige indkøb, også selv om der utvivlsom kan købes billigere ind i de store byers lavprisbutikker. Men det lille tab opvejes også økonomisk af mere stabile huspriser og af den megen tid, man vinder ved ikke at skulle tilbringe den i køerne inde i byen.

Det mener i al fald forfatteren til denne artikel.

Marianne Hesselholt 

 
Website by BUCHS